Katalog

Månedens Pakke

Hver måned finder du en ny spændende pakke.

En mulighed for at prøve nogle nye produkter til en rigtig god pris.

Vi tilpasser løbende antallet af pakker, men der vil altid være tale om begrænset parti

Der bliver åbent for salget til hver den 1. i måneden - og så er salget efter først til mølle princip 

Velkommen Kamille Shop ApS

Log ind

Forbind med facebook